Ważne informacje

Właściciel ma obowiązek przedstawić do wglądu dowód osobisty, dowód rejestracyjny pojazdu, kartę pojazdu lub stosowne zaświadczenie wydane przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu. ​W przypadku zagubienia lub kradzieży dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, tablic (lub tablicy) rejestracyjnych, właściciel powinien złożyć odpowiednie oświadczenie. Jeśli właściciel pojazdu nie jest uwidoczniony w dowodzie rejestracyjnym, przed złomowaniem pojazdów konieczne będzie przedstawienie dokumentu własności pojazdu, np. umowy kupna-sprzedaży, faktury, aktu darowizny, odpisu wyroku sądu itp.

 

Stos zezłomowanych samochodów