Ważne informacje przed demontażem aut

Właściciel ma obowiązek przedstawić do wglądu dowód osobisty, dowód rejestracyjny pojazdu, kartę pojazdu lub stosowne zaświadczenie wydane przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu. ​W przypadku zagubienia lub kradzieży dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, tablic (lub tablicy) rejestracyjnych, właściciel powinien złożyć odpowiednie oświadczenie. Jeśli właściciel pojazdu nie jest uwidoczniony w dowodzie rejestracyjnym, przed złomowaniem pojazdów konieczne będzie przedstawienie dokumentu własności pojazdu, np. umowy kupna-sprzedaży, faktury, aktu darowizny, odpisu wyroku sądu itp.

 

Stos zezłomowanych samochodów