Dlaczego nie należy samodzielnie demontować samochodu?

Wielu właścicieli niesprawnych lub uszkodzonych podczas wypadku pojazdów mechanicznych zastanawia się nad możliwością ich samodzielnego demontażu w celu np. odsprzedania części. Nie powinniśmy tego robić z kilku powodów. Pierwszym z nich są trudności podczas złomowania pojazdu – niska masa samochodu może wiązać się z koniecznością zapłaty za brakujące kilogramy złomu. Nie jest to jednak jedyny problem. Wyjaśniamy, jakie konsekwencje wiążą się z samodzielnym demontażem samochodu.

Jak pozbyć się niesprawnego samochodu?

Będąc posiadaczem niesprawnego lub wyeksploatowanego pojazdu, w który nie opłaca się już inwestować, powinniśmy poddać go kasacji. To legalny i korzystny dla właściciela sposób pozbycia się pojazdu, z którego nie chcemy lub nie możemy korzystać np. ze względu na brak podbitego przeglądu technicznego. Możemy oczywiście poszukać kupca, pozbywając się kłopotu, jednak w praktyce nie jest to łatwe zadanie. Należy pamiętać, że dopóki pojazd nie zmieni właściciela lub nie zostanie poddany kasacji, figuruje w rejestrze pojazdów, a to wymusza opłacanie składki ubezpieczenia komunikacyjnego OC, które jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Aby móc przestać płacić OC, musimy wyrejestrować samochód, aby wyrejestrować samochód, musimy pozbyć się go zgodnie z prawem, czyli zezłomować pojazd (poddać kasacji) lub sprzedać – to typowe błędne koło. Nie ma innej możliwości pozbycia się problemu, bo działanie niezgodne z obowiązującymi przepisami skutkuje wysokimi karami. W grę nie wchodzi samodzielny demontaż pojazdu i wystawienie jego części na portalu aukcyjnym – demontaż samochodu wymaga wiedzy i doświadczenia, bo wiele z podzespołów pojazdów mechanicznych zagraża środowisku naturalnemu, powodując jego skażenie, więc muszą zostać właściwie zutylizowane.

Samodzielny demontaż a obowiązujące przepisy

Samodzielny demontaż pojazdu to ogromne zagrożenie dla środowiska naturalnego m.in. ze względu na toksyczne działanie płynów eksploatacyjnych, które przedostają się do gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych. Z tego względu kasacja pojazdu może zgodnie z prawem odbywać się jedynie w posiadającej odpowiednie zezwolenie Stacji Demontażu Pojazdów. Oddając samochód do kasacji, otrzymamy dokument, który umożliwi nam wyrejestrowanie pojazdu i zaprzestanie opłacania ubezpieczenia OC, a także pozwoli ubiegać się o zwrot części składki OC. Decydując się na samodzielny demontaż, zostaniemy nie tylko z problematycznym wrakiem, do którego trzeba będzie dopłacić podczas kasacji, ale także musimy liczyć się z innymi problemami m.in. karą finansową, jeżeli przestaniemy opłacać składkę OC – za zwłokę powyżej 14 dni w opłaceniu składki na kolejny rok kalendarzowy, naliczana jest kara w wysokości 5 200 zł.